Sau hành trình 6 năm hoạt động, đội ngũ V-TOPIK đã xác định được sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trung tâm, hy vọng được đóng góp một điểm sáng vào bức tranh Giáo dục Việt Nam.

Trung Tâm Tiếng Hàn V-TOPIK Korea là đối tác chiến lược
của TOPIK KOREA, thương hiệu giáo dục tiếng Hàn nổi tiếng
tại Hàn Quốc.
V-TOPIK được thành lập bởi:
✓ Thầy Oh SeaHyoung – Viện trưởng viện tiếng trường đại
học Chongshin Hàn Quốc
✓ Thầy Kong Dong Seong – Cựu Viện phó viện tiếng trường
đại học Chongshin Hàn Quốc
✓ Cô Nguyễn Thị Nguyệt Minh – người được mệnh danh là
“Chuyên gia dịch Cabin” trong cộng đồng học tiếng Hàn

TẦM NHÌN

V-TOPIK là tổ chức giáo dục cung cấp các khóa học kỹ năng cho người Việt trẻ hướng đến hoàn thiện giá trị cá nhân nhằm nâng cao vị thế cộng đồng.

Sứ mệnh

V-TOPIK với sự mệnh nghiên cứu và tạo ra các chương trình đào tạo phù hợp nhằm hiện thực hóa mọi mục tiêu học tập cho bất kỳ ai có mong muốn kiến tạo một tương lai tốt hơn cho bản thân và cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Để hiện hoàn thành sứ mệnh của mình, V-Topik lựa chọn và gìn giữ các giá trị cốt lõi của mình:

Sáng tạo không ngừng, không để định kiến và lối mòn cản bước quá trình nâng cấp chất lượng của V-Topik.

Tổ chức minh bạch và tinh gọn trong suốt quá trình đối nội và đối ngoại của ORO nhằm tạo ra kết nối thuần chất, nguyên bản và chân thật nhất.

Bảo toàn giá trị cống hiến cho cộng đồng và môi sinh, bất cứ hoạt động nghiên cứu, tổ chức, kinh tế nào của ORO đều phải hướng đến tôn trọng tuyệt đối cộng đồng và hệ sinh thái.